Vær og klima

Værmeldinger

Værtjenester

Temperaturrekorder

  • Høyeste: +31.7° (27.07.2019)
  • Laveste: -18.4° (27.01.1999)

Ref: Offisielle målinger fra Vallasjøen.

Normalnedbør

  • Årsnedbør: 1120 mm
  • Laveste snitt: 52 mm – mai
  • Høyeste snitt: 147 mm – oktober

Ref: Offisielle målinger fra Vallasjøen.

Solhøyde (maks)

  • Sommersolverv (21. juni): 47.8°
  • Vintersolverv (21. des): 1.3°